Call 0-2899-9994

Welcome!


คุณสมบัติของผู้ร่วมธุรกิจ

มีใจรักงานขาย และบริการ ขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้ และทุ่มเทเวลาให้กับงาน

มีความรู้สำนึกถึงเรื่องความปลอดภัย และคุณภาพงาน กับการบริการที่ดี เป็นหลัก

มีประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นระบบ โดยพร้อมที่จะทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีระบบ

มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อตนเอง ลูกค้า และบรรดาผู้ร่วมธุรกิจในองค์กร

มีเงินลงทุน สนใจอยากดำเนินธุรกิจ และเป็นเจ้าของกิจการ

 

จุดเด่นของกิจการ

มีปริมาณความต้องการของตลาดสูง และสินค้าก็เป็นประเภทที่สามารถขายตัวมันเองได้

ลงทุนไม่มาก รายได้สูง คืนทุนได้เร็ว และสามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที โดยไม่ต้องรอการตกแต่งร้าน

เป็นผู้ผลิตสินค้าและการให้บริการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ

ไม่จำเป็นต้องมีทำเลการค้าที่ดี เพียงแค่มีรถสำหรับบริการ และมีโทรศัพท์ไว้ติดต่องานก็เพียงพอ

สมาชิกมีหน้าที่หลักเพียงจัดจำหน่ายและบริการลูกค้า โดยมีขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยาก

มีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านอินเตอร์เน็ต และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งปี และเมื่อมีลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ สมาชิกก็จะได้รับการจัดสรรลูกค้า และส่งผ่านลูกค้าให้อย่างทั่วถึงกัน

มีการฝึกอบรมพนักงานภายในศูนย์ฯ ประจำทุกเดือน ตลอดทั้งปี เช่น การดำเนินธุรกิจ เทคนิคการขาย การประเมินราคา การบริการ การติดตั้ง และการขยายตลาด เป็นต้น

STOP-BIRD มุ่งเน้นการบริหารงานเป็นหลัก และไม่มีนโยบายเป็นเจ้าของสาขาเอง ขณะเดียวกัน สาขาที่เป็นของSTOP-BIRD ในปัจจุบันก็จะถูกผลักดันให้เป็นของสมาชิกต่อไปในอนาคต สมาชิกจึงหมดปัญหาเรื่องการแข่งขันงาน กับทาง STOP-BIRD

เน้นการบริหารงานแบบธุรกิจยั่งยืนเปิดกว้าง สมาชิกจึงสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาธุรกิจ

มีการตกแต่งรถบริการ อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

 

เป้าหมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด โดยการขยายสาขาภายในประเทศ และขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศทั่วโลกด้วยสินค้าและการบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางธุรกิจที่ดี สู่สังคม


แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย
มีแผนงานการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมการขาย เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเป็นประจำทุกเดือน และส่งผ่านลูกค้าให้กับสมาชิกโดยทั่วถึงกัน


รูปแบบการลงทุน
รูปแบบการร่วมธุรกิจมี 3 แบบ
1.ตัวแทนขายอิสระ
2.ร้านจำหน่ายสินค้า ผู้ร่วมธุรกิจจะต้องมีหน้าร้านในการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายสินค้า
3.ศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้า ผู้ร่วมธุรกิจจะต้องมีรถยนต์ปิกอัพและอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพร้อมที่ดำเนินงานไปตามแผนงานของทาง STOP-BIRD

 

ระยะเวลาสัญญา 1-5 ปี
จำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แบ่งเป็น 

 

1.
เงินลงทุนด้านตกแต่งรถบริการ 2,000 บาท (ตกแต่งป้ายบนตัวรถ)
2.
เงินลงทุนด้านอุปกรณ์ 18,000 บาท
 
ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ และ ราคา
1.

บันไดอลูมิเนียมสไลด์ 12 ม.

6,000 บาท (สำหรับงานอาคารสูง,วัด,โรงงาน)

2.

บันไดอลูมิเนียมแบบพับ 1 ชุด

4,000 บาท(สำหรับงานบ้านพักอาศัย)

3.

เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย 1 ชุด

4,000 บาท

4.

ชุดฟอร์มปฏิบัติงาน

2,000 บาท

5.

อื่นๆ (ปั้มน้ำ,นั่งร้าน,บูมลิฟต์,กระเช้า,เครน)

2,000 บาท (แล้วแต่ความเหมาะสม)

3.

ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกและฝึกอบรม

- บาท

4.

ค่าส่งเสริมการขาย

- %

5.

ค่าบริหารจัดการ (Royalty Fee)

- %

6.

การสต๊อกสินค้า

- บาท (ตามความสะดวก)

7.

เงินทุนหมุนเวียน

- บาท (ตามความสะดวก)

8.

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร วงเงิน

50,000 บาท (ค้ำประกันผลงาน/เครดิตสินค้า)

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน - บาท
จุดคุ้มทุน - ปี – เดือน (รับงาน 1 โครงการ ก็คืนทุน)

 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ร่วมธุรกิจได้รับ

ออกแบบรถบริการเพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการรับบริการ

มีศูนย์บริการ Call Center รับงานและส่งผ่านงานทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในแก่สมาชิก

มีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายเวียน โปสเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ พร้อมคู่มือในการดำเนินงาน รวมถึงโปรแกรมบรรยาย และดำเนินงาน

สมาชิกสามารถส่งข้อเสนอแนะผ่านทาง Web Board และมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในการเสนอแนวคิด ที่จะปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

มีสิทธ์ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงเงินรางวัล และโบนัส ไล่ตั้งแต่ระดับ ผู้ร่วมธุรกิจ จนไปถึงพนักงาน

วางระบบบัญชีให้แก่สมาชิกโดยมีสำนักงานบัญชีและกฎหมายเป็นผู้ให้คำปรึกษา

 

 

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย
จังหวัด บริษัท ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร
กรุงเทพฯ ร้านไทยเจริญ คุณสิริรัตน์ (อยู่หลังห้าง Central บางนา) 743 ซอยอุดมสุข 47-49 (ติด ธ.กรุงศรี)  089-1106125
กรุงเทพฯ ร้านพูลศิลป์-มัณฑนา คุณมัณฑนา (ถนนขายไม้ หลังภูเขาทอง) 98,100 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ 02-2245643
กรุงเทพฯ บจก. นาโน เฮิร์บ คุณพรรณี วิศวเทวิน 24 ถนนรามคำแหง ซอย16 แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ 02-3145772 
กรุงเทพฯ ร้านนับพร  คุณจิฑาภรณ์   96/579 ม.ฟลอร่าวิลล์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก  กทม. 10530 02-956-6079 , 081-454-2439
นนทบุรี ร้านสุขสวัสดิ์   คุณสมนึก 58/42 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.เมืองทองธานี ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  02-573-6715
ปทุมธานี ร้านกิตติเจริญภัณฑ์  คุณเนตรนภา  72,74 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 3 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 02-531-0879
ปทุมธานี ร้านเจริญไทย  คุณนรินทร์  137 ม.2 ถนนปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 02-979-1052
ปทุมธานี ร้านบริบูรณ์พรการค้า คุณรุ่งฤดี  15/4 ม.2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  02-581-6869
ปทุมธานี หจก.สหพัฒนาค้าไม้(คลอง7) คุณนิคม 182/1 ม.4 คลอง7 ถ.รังสิจ-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-904-3101-2
สมุทรปราการ บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ แอนด์ โฮม โปรดักส์ ฝ่ายขาย 89/9 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.25 บางเสาธง (ริมถนน) 02-707-2222
เพชรบุรี ร้าน โรส ช็อป คุณประพัฒน์ (ตรงข้าม รร.พรหมานุสรณ์) 205/2 ม.6 ถ.บันไดอิฐ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง 080-2813419, 032-410649
ราชบุรี ร้านจิรชัยพานิช คุณจิราชัย 138-140 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง 032-326-639, 089-451-8838
สุพรรณบุรี ร้านธนายนต์ คุณหน่อย 710/2 ม.2 ต.สามชุก อ.สามชุก 035-571380
สุพรรณบุรี ร้านทศพรเคหะภัณฑ์  คุณทศพร 385/2 ม.6 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี  035-408-540
สิงห์บุรี  สยามนิสสัน สิงห์บุรี  คุณทัศนีย์ สยามนิสสัน สิงห์บุรี 93 ม.4 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  036-813-681-3
อยุธยา มิสเตอร์ เพ้นท์ อโยธยา บจก. คุณไพรัตน์ หรือ คุณนพรุจ 54/15-16 ม.1 ต.ธนู อ.อุทัย 035-212892
อ่างทอง ร้านเฉลิมพล กำจัดแมลง นายเฉลิมพล 46/1 ม.5 ต.เอกราช อ.ป่าโมก 086-5254988
ชัยนาท ร้านล้อสุวรรณค้าไม้  คุณพูนศักดิ์  (ใกล้หอนาฬิกา ) 700 ม.1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 086-451-426-7
ลพบุรี ศูนย์บริการ สต๊อป-เบิร์ด คุณสุพงษ์ 34 ม.2 ต.สันติสุข อ.พาน 087-988-2145
ลพบุรี โฮม คิว บจก. คุณสดใส 202/2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง 036-412913
ชลบุรี หจก.เจเจ.เจพี .2005 ก่อสร้าง คุณเจนจิรา 69/145 ม.1 (ตลาดหนองมน) ต.เหมือง อ.เมือง 085-3220789
ชลบุรี บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ แอนด์ โฮมโปรดักส์ (สาขาศรีราชา) ฝ่ายขาย 99/25-7 ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา 038-320903
ชลบุรี ร้านพัทยา ฮาร์ดแวร์ คุณชูเกียรติ 76/1 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 038-428666
ชลบุรี หจก.เจเจ.เจพี .2005 ก่อสร้าง สาขา 2 คุณวินัย 438/3 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 038-373725, 086-6619427
ระยอง บจก.แคดเดสด์ คุณกนกรัชต์ 68/51 ซ.14 โครงการสินทวีการ์เด้นท์ ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 086-341-4012,038-941415
นครราชสีมา ร้านโคราชอาหารสัตว์และการเกษตร คุณวิชาญ  176,178 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เ มือง จ.นคร รา ราชสีมา 044-241-051
บุรีรัมย์ หจก.เรืองแสงชัย คุณพิชัย 114 ม.14 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 39000 044-666-484
ร้อยเอ็ด ร้านลิ้มบ้วยฮวดเฮง (ค้าไม้) คุณนิพาพันธ์ 191 ถนนปัทมานนท์ตำบลในเมือง-อำเภอเมือง-จังหวัดร้อยเอ็ด-45000 081-371-9373 , 043-526-833
เพชรบูรณ์  ร้านนำพลพานิชย์ คุณสุดชฎา  2/1 หมู่ 8 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์  084-596-8051,085-076-6398
เพชรบูรณ์  ร้านสิริกานต์  คุณกานดา  1062/5 ม.6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่  084-013-7453 , 056-781-320
พิษณุโลก หจก.ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996 คุณต่อ 691/116 ถ.มิตรภาพ อ.ในเมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-212-635-8 , 081-911-3835
น่าน ร้านจิวการค้า คุณทวิช  18-18/1 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 054-752-632 , 081-950-4410
เชียงใหม่ ตัวแทนติดตั้งเจลไล่นก คุณชยพล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 089-116-5483